Jancsó Árpád: A Temesvár–Lippa–Radna helyi érdekű vasút története

Kiadó: Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2020

A kötet részletesen tárgyalja a vasútvonal létrehozásának szükségességét, úgy, ahogy azt egyrészt az érdekelt helyiek, valamint a feltörekvő régióközpont, Temesvár szabad királyi város látta. E vasútvonal esetében Temesvár már nem a kiemelt érdeklődéssel kísérő, a dolgokat előrelendítő szerepet vállalta, hanem magához ragadta a kezdeményezést, és természetesen jelentős anyagi áldozatot is hozott annak érdekében, hogy ez a város szempontjából anyagi haszonnal kecsegtető vasútvonal megépüljön. Temes megyének az addig Arad irányába gravitáló népes és jómódú falvakat, a jelentős kisiparral is rendelkező Lippát legalább részben Temesvár vonáskörzetébe vonta.

Vonalvezetés, hosszmetszet, keresztmetszet, műtárgyak részletes ismertetése, forgalmi berendezések, magasépítmények, üzemeltetés, üzleteredmények, az alispán packázása, amely leváltásához vezetett, Allios község ügye, a vasút menti községek már megszavazott vasútépítési segélyének visszavonási kísérlete, a részvénytársaság vitája az üzemeltető MÁV-val megannyi, a könyvet alkotó fejezet.

A kötet megvásárolható az EME Könyvkiadó honlapján, valamint a Mária téri Libris Könyvesboltban.

Megosztás