„Az igaz élet a legszebb imádság” Szabolcskától – Szabolcskáról

„Az igaz élet a legszebb imádság” Szabolcskától – Szabolcskáról - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Aprilia Print Kiadó
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2005
Kategória: irodalomtörténet
Oldalszám: 298

A Bega – a Bánság elkényeztetett folyója

A Bega – a Bánság elkényeztetett folyója - Temesváros
Szerző: Jancsó Árpád
Kiadó: Szórvány Alapítvány
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2007
Kategória: helytörténet
Oldalszám: 338

A könyvet lapozgatva, az olvasó lépésről lépésre végigjárhatja a Begát, megismerheti annak történetét. Igen, a Begának története van, ugyanis „a Bega, mely a Pojána Ruszka völgyeiből összegyűjtött vizeket egyesítve rohant a síkság irányába örök időkre csak egy nem túlságosan számottevő patak, a Temes mellékfolyócskája maradt volna, ha a szükség, megélhetésért vívott küzdelem, a gazdasági érdek, politikai akarat, mérnöki zsenialitás, nem változtatta volna át hajózható folyóvá, csatornává.” (Jancsó Árpád)

A magyarság emlékjelei a Bánságban

A magyarság emlékjelei a Bánságban - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Hangart
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2013
Kategória: helyismereti album
Oldalszám: 707

A Temesvár-józsefvárosi Szűz Mária születése-templom

A Temesvár-józsefvárosi Szűz Mária születése-templom - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Solness Könyvkiadó
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2008
Kategória: művészeti leírás, történelem
Oldalszám: 232

Alvó kastélyok mesevilága

Alvó kastélyok mesevilága - Temesváros
Szerző: dr. Bodó Barna, Nádai Karolina, Vázsonyi Csilla
Kiadó: Magyarkanizsa Község
Kiadás helyszíne: Magyarkanizsa
Kiadás éve: 2016
Kategória: helytörténet, turizmus
Oldalszám: 194

A Bánság területén fennmaradt kastélyok ma a legkülönfélébb funkciókat töltik be: van köztük iskola, mezőgazdasági kutatóintézet, közigazgatási iroda, s csak a legszerencsésebbek válhattak pl. múzeummá, kultúrotthonná, esetleg kastélyszállóvá. A térségben található kúriáknak egy jelentős része azonban elhagyatottan áll, s ez a kihasználatlanság az épületek legnagyobb ellensége. A településtől esetleg messzebb eső egykori úri lakoknak néha már a megközelítése sem egyszerű – de meglátogatásuk talán épp ettől válik igazi kalanddá. És ha egy épület senkié – akkor mindenkié! Így válhat egy-egy rejtőzködő kastély felkeresése kinek-kinek személyes felfedezésévé, amely így messze túllép a hagyományos turisztikai élményen.

Az vég Temesvárban…

Az vég Temesvárban… - Temesváros
Szerző: Vicze Károly
Kiadó: Szórvány Alapítvány
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2006
Kategória: helytörténet, történelem
Oldalszám: 277

„Ezt a könyvet régóta várták a temesvári és nem temesvári magyarok egyaránt. Az állítás igazságtartalmában azért lehet biztos a szerkesztő, mert amit félévszázadon át történelemként, helytörténetként a hatalom forgalmazni engedett, az talán még a többségieknek, azoknak sem volt jó, akiknek az érdekében úgymond összeállították és tálalták.
Elkerülhetetlen kérdés: lehet még napjainkban új ismeretet hozni egy város, egy térség, jelesül Temesvár vonatkozásában? A válasz egyértelmű igen. Sok részlet vár még tisztázásra. Ez a munka kínál olyan információt, amelyre Vicze Károly filozófiai nyomozómunkája derített fényt, egyes helyzeteket ezek után másként kell látni és értelmezni. Könyvünk olvasója bizonyára megtalálja ezeket, nem a szerkesztő tiszte ezeket felmutatni.” (Bodó Barna)

Bartók Béla és a Bánság

Bartók Béla és a Bánság - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Solness Könyvkiadó
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2006
Kategória: életrajz, zenetörténet
Oldalszám: 296

Családi album

Családi album - Temesváros
Szerző: Stela Simon
Kiadó: Szórvány Alapítvány
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2013
Kategória: emlékirat
Oldalszám: 120

„Az emlékiratírás választott formájával Stela Simon ebben a könyvében magát az emlékezés folyamatát teszi áttetszővé; a dokumentumtól az emlék gerjesztéséig, a múlt újrajátszásától a múlt újraépítéséig, azokat a nyomokat követve, amelyek ellenálltak az idő nagy vagy kevésbé jelentős pusztításainak: naplókra, hivatalos iratokra, fényképekre, beszédtöredékekre támaszkodik…
Stela Simon családjának élettörténetébe-, a háttérben pedig egy letünt világba tesz tapintatos, de ugyanakkor állhatatos, eltökélt időutazást.” (Smaranda Vultur)

Érdekes tájak a Bánságban és környékén

Érdekes tájak a Bánságban és környékén - Temesváros
Szerző: T. Székely László
Kiadó: Szórvány Alapítvány
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2012
Kategória: útikönyv
Oldalszám: 111

„Mindig vannak feltárandó és a nagy közösbe beemelhető értékeink itt a szórványban is. Még ha szegények is vagyunk a kultúra megannyi vonatkozásában olyan térségekhez viszonyítva, mint Szatmár, Bihar – hogy a Székelyföldről ne is beszéljünk –, akkor is újfent megtapasztalhatjuk: vannak kincseink. Gazdag szegények vagyunk. Ezt tanítja nekünk T. Székely László.” (Bodó Barna)

Ferenczy József

Ferenczy József - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Szórvány Alapítvány
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2018
Kategória: album, monográfia
Oldalszám: 163

Szekernyés János műkritikus és műtörténész vállalkozott Ferenczy pályaívének teljes, értékelő megrajzolására. A kötetben a festő legfontosabb munkáit is reprodukáljuk.

Gallas Nándor

Gallas Nándor - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Mentor Kiadó
Kiadás helyszíne: Marosvásárhely
Kiadás éve: 2007
Kategória: album, tanulmány
Oldalszám: 99

Jecza Péter

Jecza Péter - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Mentor Kiadó
Kiadás helyszíne: Marosvásárhely
Kiadás éve: 2003
Kategória: album, tanulmány
Oldalszám: 99

Kamocsa Béla – Temesvári Blues – önéletrajz

Kamocsa Béla – Temesvári Blues – önéletrajz - Temesváros
Szerző: Tinu Pârvulescu
Kiadó: Brumar, Szórvány Alapítvány
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2010
Kategória: életrajz, zene
Oldalszám: 172

„A cím egy temesvári polgár könyvére utal. Nyugat-barát magatartása, keserű humora, többetnikumú szellemisége, a fővárostól való ironikus távolságtartása egyéníti Kamo és városa szemszögét. Ebből a sajátos nézőpontból állítja elénk Kamo könyve a proletár államrend felállítását az ötvenes években, a Phoenix és a popzene felemelkedését a hatvanas években, a román dzsessz-jelenséget, a kivándorlást és az emigrációt a hetvenes és nyolcvanas években, 1989-et és az azt követő kulturális átalakulást.” (Tinu Pârvulescu)

Maderspach

Maderspach - Temesváros
Szerző: Jancsó Árpád, Szekernyés János
Kiadó: ArtPress
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2004
Kategória: történelem
Oldalszám: 75

Magyarország vármegyéi és városai (Temes vármegye és Temesvár)

Magyarország vármegyéi és városai (Temes vármegye és Temesvár) - Temesváros
Szerző: Borovszky Samu (szerk.)
Kiadó: Arcanum
Kiadás helyszíne: Budapest
Kiadás éve: 2004
Kategória: helytörténet, irodalom, lexikon, művelődéstörténet, néprajz

“Egy lelkes és bátor írói gárda óriási munkára vállalkozott. Megírja Magyarország történetét és jelenkorát vármegyénkint, városonkint, olyan kiterjedésben, olyan részletességgel, a minőre nincs példa a gazdag külföldi irodalomban. Ez is legyen dicsősége Magyarországnak. Ilyen magasra emelkedett a század elején még oly szegény, jelentéktelen magyar irodalom!” – írja Jókai Mór az első kötet előszavában.

A Millennium évében induló sorozatban 1914-ig összesen 21 vármegye, továbbá három kisebb földrajzi egység története látott napvilágot összesen 26 kötetben, csak az első világháború kitörése szakította meg a munkát. Az elindítója, szerkesztője nevével azonosított sorozat, “a Borovszky” jeles tudósokból álló szerkesztőbizottsága az adott megyét kiválóan ismerő helyi szerzőkre támaszkodva enciklopédikus teljességgel dolgozta fel a vármegye múltját és akkori jelenét: történelem, földrajz, képzőművészet, néprajz, hadtörténet, az akkori jelen közgazdasági, közművelődési adatai mind megtalálhatóak benne. Történeti értékű fotói, gyönyörű illusztrációi, térképei, adatainak gazdagsága ma is igen keresetté teszik.

Múltunkból varázsolt valóság – magyar költők versei Temesvárról

Múltunkból varázsolt valóság – magyar költők versei Temesvárról - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Várbástya Egyesület
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2019
Kategória: antológia, tanulmány
Oldalszám: 440

„Fél évezred magyar költészetének fölötte gazdag terméséből több éves kutatómunka eredményeként gyűjtöttünk össze 174 verset, lírai szöveget, amelyek Temesvárról, a városhoz kötődő történelmi eseményekről, kiemelkedő személyiségekről szólnak. (…) Az antológiánkban egy, két vagy több verssel szereplő 110 magyar költő között klasszikusok és élvonalbeli kortárs poéták is tiszteletet parancsoló számban szerepelnek.” Szekernyés János

Notre-Dame zárda és templom

Notre-Dame zárda és templom - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Signata
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2002
Kategória: művészeti leírás, történelem
Oldalszám: 95

Ormós Zsigmond – A múzeumalapító

Ormós Zsigmond – A múzeumalapító - Temesváros
Szerző: Kakucs Lajos, Miklósik Ilona
Kiadó: Szórvány Alapítvány
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2013
Kategória: életrajz, történelem
Oldalszám: 248

A kötet Miklósik Ilona Temes vármegye és Temesvár szabad királyi város egykori főispánja életpályáját felvázoló, áttekintő és bemutató tanulmányát, valamint a Németországban élő Kakucs Lajos A Dél-Magyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum Társulat alapítása és fejlődése 1919-ig című értekezését tartalmazza.

Piaristák Temesváron

Piaristák Temesváron - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Solness Könyvkiadó
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2009
Kategória: egyháztörténet
Oldalszám: 132

Székely László

Székely László - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Erdélyi Híradó Kiadó
Kiadás helyszíne: Kolozsvár
Kiadás éve: 2002
Kategória: album, monográfia
Oldalszám: 216

Színről színre – A temesvári református egyházközség forradalma 1989-ben

Színről színre – A temesvári református egyházközség forradalma 1989-ben - Temesváros
Szerző: G. Mátyus Melinda
Kiadó: Kriterion Könyvkiadó
Kiadás helyszíne: Kolozsvár
Kiadás éve: 2011
Kategória: egyháztörténet, irodalom, történelem
Oldalszám: 196

A könyv a diktatúra természetrajzáról és a Biblia hihetetlen erejéről szól, amikor egy hiteles lelkipásztor hirdeti, akit a gyülekezete is támogat. Sütő András hőseihez hasonlóan ők sem hátrálhatnak meg, miután az igazság útját választották, „itt állnak és másként nem tehetnek”. A három év történéseit egységes, a fikció határán mozgó történetté kovácsoló könyv megfelel a posztmodern elvárásoknak, interjúkat, dokumentumokat, vallomásokat és irodalmi idézeteket is tartalmaz.

Takázás

Takázás - Temesváros
Szerző: Magyari Sára
Kiadó: Holnap Kulturális Egyesület, Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
Kiadás helyszíne: Marosvásárhely
Kiadás éve: 2018
Kategória: nyelvészet, tárca
Oldalszám: 222

„Nyelvhelyesség ​és nyelvi átjárások (kontaktusjelenségek) többnemzetiségű környezetben. Mindez benne van Magyari Sára Takázásaiban – és már kötetének címe is „erdélyimagyarul” szól. Rólunk szól, nekünk szól, a bővebben értelmezett, külföldről megnevezett Erdélyről és Erdélynek. Arról és annak, amelyben benne van a Partium és a Bánság az összes nemzetiségével és mindazzal, amit ez nyelvileg jelent 2018-ban. Ismerjék meg, ízlelgessék, és gondolkodjanak el rajta: rajtunk is múlik, hogy nyelvünk ízei megmaradnak-e.” (Rácz Éva)

Temesközi emlékhelyek

Temesközi emlékhelyek - Temesváros
Szerző: Vicze Károly
Kiadó: Szórvány Alapítvány
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2008
Kategória: helytörténet
Oldalszám: 198

„Mindenki számára kérdés: mennyire ismeri szűkebben és tágabban vett környezetét. Azt a helyet, térséget, ahova tartozik. Amely a meghatarozó identitáselemek jelentős részét adja. Azt a (kis)régiót, amelyre azt szokás mondani: idevaló vagyok. Vicze Károly összeállításában olyan gyűjteményt kapunk, amelynek eredetileg azt a címet szántuk: Temesközi magyar emlékek és emlékhelyek. Csakhogy nem tudtunk — a szerző és a szerkesztő — szabadulni attól a kérdéstől, hogy mennyire lehet egy épületnek „nemzetisége”? Mitől nevezendő magyarnak egy híd vagy bármilyen építmény?” (dr. Bodó Barna)

Temesközi történelem

Temesközi történelem - Temesváros
Szerző: Vicze Károly
Kiadó: Szórvány Alapítvány
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2007
Kategória: helytörténet, történelem
Oldalszám: 280

Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótára a következőképpen határozza meg a Bánság fogalmát: „…az Alföld déli része a Maros, a Tisza és a Duna között, amelynek északnyugati csücske Magyarországhoz, északi és keleti része Romániához, nyugati és déli része pedig Jugoszláviához (Szerbiához) tartozik…”. Ami a Temesköz tájnevet illeti, Engel Pál szerint „Temesközön a középkorban inkább csak a két folyó, a Temes és a Borza (Berzava) közötti részt értették”. Tekintve, hogy a két tájnevet utóbbi időben azonos terület neveként használják a szerzők, a Temesi Bánság azonosnak mondható a Temesközzel.

Temesvár kövei – Krétarajzok a Józsefvárosból

Temesvár kövei – Krétarajzok a Józsefvárosból - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Mirton Könyvkiadó
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 1999
Kategória: művészeti leírás, történelem
Oldalszám: 468

Temesvár reformátussága

Temesvár reformátussága - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Mirton Könyvkiadó
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2000
Kategória: egyháztörténet
Oldalszám: 333

Temesvár reformátussága, 2. bővített, átdolgozott kiadás

Temesvár reformátussága, 2. bővített, átdolgozott kiadás - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Temesvár-Belvárosi Református Egyházközség
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2017
Kategória: egyháztörténet
Oldalszám: 253

Temesvár szabad királyi város kis monographiája

Temesvár szabad királyi város kis monographiája - Temesváros
Szerző: Berkeszi István
Kiadó: Uhrmann Ny.
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 1900
Kategória: helytörténet
Oldalszám: 202

Temesvár-belvárosi Szent Katalin-plébániatemplom

Temesvár-belvárosi Szent Katalin-plébániatemplom - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Solness Könyvkiadó
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2013
Kategória: művészeti leírás, történelem
Oldalszám: 175

Temesvár-erzsébetvárosi Jézus Szíve-templom

Temesvár-erzsébetvárosi Jézus Szíve-templom - Temesváros
Szerző: Szekernyés János
Kiadó: Solness Könyvkiadó
Kiadás helyszíne: Temesvár
Kiadás éve: 2006
Kategória: művészeti leírás, történelem
Oldalszám: 146