Graur János: Sorsok könyve 2. – Ó idők!…

Graur János, a temesvári Heti Új Szó főszerkesztője 2016-ban jelentette meg a Sorsok könyve első kötetét, 2020-ban pedig a második kötettel jelentkezett Ó idők… alcímmel. A bánsági portrékötetről az alábbiakról olvashatunk:

„Hogyan szabadítja ki a börtönből református lelkész barátját a román ortodox pap a második bécsi döntés zűrzavaros napjaiban?… Hogyan lesz mégis katolikus pap a zugteológiás bărăgáni szökevény?… Miként került mint osztályellenség a szekuritáté látókörébe egy falusi fiatal tanítónő?… Hogyan vált „javíthatatlan” magyarrá az a kislány, aki háborúból hazatért édesapját még németül köszöntötte?… Katedráról katedrára vándorolva idősebb korára milyen elégtételben részesülhetett az a pedagógus, aki a bánsági magyar tannyelvű oktatás kegyelmi időszakában lett tanítónő?… Milyen politikai játszma eredményezte, hogy a nacionál-szocializmus vívmány éveiben egy kapitalista családból származó magyar iskola igazgatónője életében megtörténhetett a csoda?… Milyen útvesztőkön keresztül jutott el az egzakt tudományoktól a filozófia doktora címig az a temesvárivá vált székely, akinek az édesapját osztályidegenként megfosztották tanári állásától és akinek a nagyapja a kollektivizálás idején baltával fogadta a proletár hatalom embereit?… Derült égből villámcsapás, vagy inkább: hosszú út a csíkcsomortáni székelyharisnyás ministrálástól a püspöki méltóságig?… Hogyan jutott el a kisplasztikába szerelmesedett szobrászművész az absztrakt szobor gondolatáig?… A fogoly, aki Beethoven portréjának sikeres megmintázásával bizonyítja: nem orosz kém hanem festőművész… Mi hozta meg annak az építőmérnöknek a pályafutásában a nagy beteljesülést, akinek ősei Szentesről a temesvári Vadászerdő területén az első telepesek voltak a XIX. század utolsó évtizedében?… Világot megjárt székely csizmadia-vándorlegény – aki a nemzetközi hírű temesvári Turul cipőgyár igazgatója lett – milyen úton jut el a restaurátori szenvedélyig?… Hogyan derült ki a későbbi temesvári csalogányról, hogy tud énekelni?… A színművész, aki még azután is magas fokon képes lelkesedni miután bejátszotta Erdély színpadait… A szárnyát próbálgató dramaturg, aki helyét keresi a világban… A magasan szárnyaló bánsági Carmina Dacica női kórus élén kolozsvári születésű zenetanárnő, aki Temesvár szerelmese lett… Makedón vagy székely magyar az idegsebész, aki 1945-ben Vilshofenben fogant, ahol a ludovikás magyar tiszt édesapja fogolyként tartózkodott… „Mindhalálig” tartó frigy, amely egy diákkori kirándulással kezdődött… A TIFEL atyjának, aki – noha erdélyiként egész életében magában hordozta Jókai Mór A nagyenyedi két fűzfa című elbeszélésének hangulatát – Temesváron teljesedett be élete nagy álma… Hogyan került a budapesti Lehel piacra eladónak, majd Temesvárra sikeres Catering céget alakítva az a fiatalember, aki a temesvári forradalom híréről a Szabad Európa Rádióból katonaként a krajovai laktanyában értesült?… Buziásfürdő fedett sétányát létrehozó, Hamburgból a XIX. század végén Bánságba került építész vajdahunyadi sebészorvos ükunokája lélekben mindig buziási maradt… Hogyan alakult a temesvári Süketnéma intézetben nevelkedett szülők gyermekeinek az élete, akik az elzászi tájakon honos mintára építettek kastélyt Újmosnicán?… Az 1989-es események alulnézetből egy versmondó obsitos emlékezetében… Akinek példaképe és a szakmaválasztásában döntő tényező, hogy az állatorvos előtt mindenki kalapot emelt… Vissza a természethez, avagy üzemmérnöki oklevéllel a szarvasmarha-farmon… Egy bánsági magyar Dél-Franciaországban boldog, mint Zágoni Mikes Kelemen Rodostóban… A végvári tanyavilág utolsó mohikánja, aki Überlandban árok partján látta meg a napvilágot… És mindezek megörökítőjének kevésbé jelentős sorstörténete.”

Heti Új Szó

Aki szeretne mindezekről bővebben is olvasni, az Graur János Sorsok könyve – Ó idők!… című könyvéhez hozzájuthat a Heti Új Szó szerkesztőségében és a Mária téri Libris Könyvesboltban, ahol a kiadvány 2016-ban megjelent első és az újabb, második kötete is megvásárolható.

Megosztás