Bemutatkozik a Józsefvárosi Római-Katolikus Plébánia

„A plébániánk többnyelvű, mely kifejezetten a bánsági katolikus egyház jellemzője, ún. bánsági különlegesség. Jelenleg a hívők többsége magyar ajkú, ami a plébánia közösségének közel 70%-át jelenti. E többség mellett egy német, illetve egy román közösség is plébániánkhoz tartozik.”
Szilvágyi Zsolt,
plébános

Röviden a plébánia múltjáról és jelenéről

A plébánia története a 18. századra nyúlik vissza. A császári hatalom nagyszabású lakosság telepítésbe kezdett 1719-től a Bánság területén. Katolikus németeket telepítettek Temesvárra, akik a lakosság kézműves rétegét alkották. A városnak jelenleg Józsefváros néven ismert kerületét akkoriban Német Majoroknak nevezték. Az 1774-ben létrehozott Józsefvárosi Római Katolikus Plébánia a kezdet kezdetén főleg németajkú telepes plébánia lett, ez később tovább fejlődött, a németajkú hívek mellé magyar nyelvűek telepedtek, s így kétnyelvű (német-magyar) plébániaként működött hosszú időn keresztül.
A jelenleg is használatos, egyszerű barokk stílusban épült plébániatemplomot 1775-ben szentelték fel. A hívek száma a történelem folyamán állandóan változott, a 19. és a 20. század fordulóján több mint 10.000 római katolikus hívőt számláltak, amely kiváltképp a második világháború és a rendszerváltás hatására bekövetkezett elvándorlás következtében napjainkra jelentősen lecsökkent. Jelenleg, a 21. század elején, körülbelül 1200 személy tartozik a plébánia hívei közé.

2_kep_Józsefvárosi római katolikus templom

A plébániához tartozó lelkipásztori helyek, fíliák

A plébániához tartozik a józsefvárosi Notre-Dame  zárdatemplom, amely 1948 előtt, a kommunista államosítást megelőzően a Notre-Dame-i, avagy ’Miasszonyunk’-ról elnevezett iskolanővéreknek képezte az anyaházát, a főközpontját, több iskolával körülvéve. Ez a zárdatemplom, kolostor nemcsak az iskolanővéreknek, de az ott tanuló leányifjúságnak állt a használatában. Itt jelenleg hetente egyszer, vasárnaponként reggel 8 órától tartanak egy háromnyelvű szentmisét, magyar, német és román nyelven. Vasárnaponként Temesváron – az időpontot tekintve – ez az első szentmise. A nyelvek használata a szentmisén körforgásban váltakozik, egyszer magyarul kezdődik és románul folytatódik, más alkalommal e sorrend felcserélődik, ám a mise mindig háromnyelvű rövid prédikációt tartalmaz, mely kimondottan bánsági sajátosság.
Emellett a temesvári bolgár anyanyelvű közösség használja a templomot, minden vasárnap sor kerül bolgár nyelvű misékre is.

3_kep_zardatemplom

Iskolanővérek Rendháza
Iuliu Maniu utca, 8.
Telefonszám: 0256-452262

Szintén a plébániához tartozóan működik az iskolanővérek Iuliu Maniu utcában található kolostora, ahol alkalomszerűen tartanak szentmisét. Napjainkban három fiatalabb nővér él a kolostorban, amelyet funkciójában kibővítve, egyetemista lányok bentlakásaként, kollégiumaként tartanak fenn. A bentlakásban jelenleg közel 20 egyetemista leány él, akik jelentős része magyar ajkú.

Magyar nyelvű lelkipásztorkodás a plébánián

Magyar nyelvű szentmisék rendje:

Plébániatemplom
Vasárnap 11:30
Hétfő* 7:00
19:00 – májusban és októberben
Kedd*  7:00
17:00 – téli időszakban
19:00 – nyári időszakban
Szerda*  7:00
17:00 – téli időszakban
19:00 – nyári időszakban
Csütörtök*  7:00
19:00 – májusban és októberben
Péntek*  7:00
17:00 – téli időszakban
19:00 – nyári időszakban
Gyermekmise, ifjúsági szentmise minden hónap második vasárnapján – 11:30
Notre Dame Zárda-templom (Bul.Ion Dragalina, 4)
Vasárnap 8:00
*Hétköznapokon a szentmisék többsége magyar nyelvű, ám a hívek kérése szerint (halottak lelki üdvéért, jó szándékért végzett mise) történhet román vagy német nyelven.

 

Magyar nyelven történő tevékenységek

4_kep_lelkipasztoritevekenysegek

Hitoktatás, előkészület az elsőáldozásra
Az elsőáldozó gyermekek felkészítése minden szerdán, 12.00 órakor.
Hitoktatás, előkészület a bérmálásra
A bérmálkozók felkészítése péntekenként délután 14 órától.
Ifjúsági csoport
Magyar fiatalok (például volt bérmálkozók) találkozója csütörtökönként délután 15 órától.
Gyermektalálkozó
Minden hónap második szombatján 11 órától délután 13 óráig kreatív hittanóra gyermekeknek énekpróbával egybekötve, a gyermek- és ifjúsági misére való felkészülés céljából.
Felnőtt fiatalok csoportja
Minden hónap utolsó vasárnapján 18 órától.
Családos találkozó
Fontos része a plébánia életének a családokkal való foglalkozás.
Minden hónap második vasárnapján este 18 órától egy adott témához kötődő családos találkozóra kerül sor.
Emellett minden hónapban tartanak ún. családos szentmisét, ahol a családos jelenlét egyértelmű, a családok tagjai felolvasnak, énekelnek, ezáltal jobban bekapcsolódnak a vasárnapi szentmise rendjébe.
Minden év februárjában megtartják a házasság hetét, amely egész heti családos programot kínál. Nagyböjt idején, idén március 17-én családos lelki napra kerül sor.
Szentségimádás
Minden hónap első csütörtökén, amely a családokért szól.
Nőszövetség
A nőszövetség tagjai minden hónap első csütörtökén, délután 17 órától találkoznak.

A felsorolt találkozások helyszínéül az újonnan, 2016-ban felépült plébániaközpont szolgál, a plébániatemplom mellett.

5_kep_plebaniakozpont

Idősgondozás

A plébánia életéhez szorosan hozzátartozik az idősekről, a betegekről való gondoskodás.
Minden hónap első péntekéhez közeledve több mint 50 beteget keresnek fel otthonaikban, így nyújtva lelki támaszt a gyakran magukra maradt idős embereknek. A Máltai Szeretetszolgálat által működtetett, több mint 20 idős embernek otthont adó intézménybe rendszeresen ellátogatnak és szentmisét tartanak, illetve a plébánia területéről bármelyik városi idősek otthonába került személyt felkeresik, látogatják. A plébánia gondoskodó közössége valamennyi idős ember számára karácsony, illetve húsvét alkalmából szeretetcsomaggal kedveskedik, amit a Nőszövetség által szervezett adventi és nagyböjti gyűjtés alkalmával összegyűlt adományok tesznek lehetővé.

A plébánia élén

Szilvágyi Zsolt kanonok Arad megyéből, Zimándújfaluról származik, 2001-ben szentelték pappá, azóta szolgál Temesváron. A középiskolát az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban, majd teológiai tanulmányait az erdélyi papképzés központjában, Gyulafehérváron végezte. Néhány évig Németországban (Fulda és Münster) is tanult. Sokrétű, főként a családokat megszólítani igyekvő lelkipásztori tevékenysége, a plébánia vezetése mellett a Bartók Béla Elméleti Líceumban tanít hittant. Kiemelten ügyel arra, hogy a plébánia életében a keresztény közösségi élet minden tényezője helyet kapjon. A liturgia megélése, az Evangélium hirdetése, továbbadása és az Istennel való kapcsolat mellett éppolyan fontos a közösségi élet megteremtése és építése, a szeretetszolgálat megélése, az idősekről való gondoskodás. Ez is egyfajta keresztény küldetés a mai világban, melyet a Józsefvárosban egy kedves plébániai közösség útján próbálnak jóakaratú emberekkel közösen megvalósítani.

6_kep_Ökumenikus istentiszteleten áldásosztás(1)

Istentisztelet a plébániatemplomban a Bartók Béla Elméleti Líceum tanévnyitója alkalmából

 

Temesvár – Józsefvárosi Római-Katolikus Plébánia
ELÉRHETŐSÉGEI

1_kep_google Plebania cime

Cím: Temesvár, Bul. Ion Dragalina, 11.
Telefonszám: 0256-493034
E-mail cím: catolicaiosefin@yahoo.de
Honlap: www.sanctamariaiosefin.ro
Plébános: Szilvágyi Zsolt
Segédlelkész: Szabó Tibor

Hivatali szolgálat a plébániairodában:

Hétfő  10:00-13:00     17:00-18:00
Kedd 10:00-13:00      17:00-18:00
Szerda 10:00-13:00    17:00-18:00
Csütörtök 10:00-13:00   17:00-18:00
Péntek 10:00-13:00    17:00-18:00
Szombat 10:00-13:00

Készítette: Domokos Anikó Emese

Megosztás