Bemutatkozik az Erzsébetvárosi Római-Katolikus Plébánia

 

        „Nagyon büszke vagyok rá, hogy idén lesz nálunk egy magyar esküvő. Magyarul kérték a felkészítőt is, nálunk általában a jegyes oktatás az inkább román nyelvű. De így akkor lesz magyarul, a pár itt szeretné tartani az esküvőt a mi templomunkban és itt tartjuk nekik a felkészítőt is, ezt mind magyarul.”

 Barazsuly István, plébános

             Temesvár – Erzsébetváros „Jézus Szíve” Római-Katolikus Plébánia

XIAOYI
                                                                                 A plébániatemplom az Erzsébetváros szívében

Röviden a plébánia múltjáról és jelenéről

Temesvár hagyományos, napjainkban is létező és gyarapodó városnegyedei közül Erzsébetváros a legrégebbi. Elnevezését Ferenc József osztrák császár és magyar király feleségéről, a magyarokat kedvelő Erzsébet királyné (Sissi) tiszteletére kapta 1896-ban. A 20. század előtti időben nem volt római katolikus temploma az akkoriban Majorkülváros néven ismert városrésznek, az itt élő római katolikus hívek a józsefvárosi plébániához tartoztak: a születéseket, a házasságokat és az elhalálozásokat több mint két évszázadon át a Józsefvárosban anyakönyvezték. Az erzsébetvárosi hívők száma a 19. században jelentősen megnőtt és az itteni több mint hétezer római katolikus lélekben egyre inkább megfogalmazódott az igény egy saját templom és saját plébánia iránt. Több éves tervezés és előkészítő tanácskozás után 1899-ben megalakult az Erzsébetvárosi Templomépítési Egyesület. A római katolikus plébániatemplom építéséhez 1913-ban láttak hozzá a Telekház (a későbbi Lahováry), mai nevén Balcescu téren. A Salkovics Károly budapesti műépítész által tervezett neogótikus stílusú templomot 1919. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján szentelték fel, s ekkor létrejött az önálló római katolikus plébánia a 11.000 fő katolikus hívőt számláló Erzsébetvárosban. Napjainkban a városrész legkiemelkedőbb, legimpozánsabb épülete a ’Jézus Szíve’ plébániatemplom és a vele szerves, harmonikus egységet alkotó Szalvatoriánus Rendház.

XIAOYI

      A Szalvatoriánus Rend kolostora

A városnegyedben a 19. és 20. század fordulóján többségében németek és magyarok éltek, elenyésző számban pedig románok. Mára egyre kevesebb az erzsébetvárosi magyar szentmisére látogatók száma, amihez az elvándorlás és az asszimiláció mellett a plébánia területének 1995. évi átszervezése is hozzájárult, mert annak következtében jelentős létszámú magyar katolikus közösség került át a szomszédos városnegyed Fratélia plébániájához.
Napjainkban a plébánia híveinek száma közel 2500 fő, amelynek megközelítőleg 60%-a román, 30%-a magyar, 10%-a pedig német ajkú. Érdekesség, hogy a plébániatemplom szertartásaira előszeretettel visszajárnak olyanok, akik területileg már nem ehhez a plébániához tartoznak, más városrészbe költöztek, ám korábban az Erzsébetvárosban laktak. Jól látszik, hogy a visszatérő hívek érzelmileg erősen kötődnek a plébániatemplomhoz, ahol megesküdtek és ahol gyermekeiket keresztelték.
A plébánia és a plébániatemplom a szalvatoriánus szerzetesek gondozásában áll. Napjainkban 4 fő szerzetes él a templom közvetlen szomszédságában álló, 1926-ban épült rendházban. A kolostorban a közösségi nyelv a német, a közös imádkozás a szerzetesek kápolnájában is német nyelven történik.

 A Szalvatoriánus Rend

A Szalvatoriánus Rendet (Isteni Üdvözítő Társaság) Páter Jordán alapította 1881-ben, akinek a világon egyedülálló módon csakis az erzsébetvárosi plébániatemplomban létezik oltára. A badeni rendalapító atya rövidesen Magyarországon is rendházat kívánt létesíteni. Választása Temesvárra, Csanád egyházmegye székvárosára esett, mivel az itteni püspök, Dessewffy Sándor készséggel támogatta a szalvatoriánusok munkáját. A szerzetesrend képviseletében egy fiatal szerzetes kereste fel Temesvárt 1895-ben, missziós útja során. Az atya kiválóan megtanult magyarul, lelkigyakorlatok és előadások útján ismertette a Bánság fővárosában magyar, német és horvát nyelven a szalvatoriánus karizmát. Az első magyarországi rendház így Temesváron jött létre, annak köszönhetően, hogy Csanád egyházmegye 1905-ben elhunyt püspöke végrendeletében a szalvatoriánus atyákra bízta a felépítendő erzsébetvárosi templom és zárda vezetését. Az első világháborút követő trianoni diktátum következtében a Csanádi püspökség területének több mint háromnegyed része Magyarországon kívülre került. A püspökség nagyobb része ezután már Romániához, kisebbik része Jugoszláviához tartozott, egy egészen kis hányad maradt meg Magyarország számára. A korábbi Csanád egyházmegyéből 153 plébániát a Bukaresti Apostoli Nunciatúra 1923-ban Temesvár székhellyel apostoli kormányzósággá nyilvánított, melyből később létrejött a Temesvári Egyházmegye.

3_kep_acsanadipuspokseg1918ig

A Csanádi püspökség területe 1918 előtt

Jelenleg közel 1500 szalvatoriánus szerzetes hirdeti az evangéliumot az egyetemesség szellemében, a világ minden táján. A szerzetesrend központi célja az igehirdetés, valamennyi létező lehetséges eszközzel, amibe a különféle kommunikációs eszközök használata is beletartozik. Szüntelen figyelik az idők jeleit, hogy a változásokhoz alkalmazkodva hirdessék az Üdvözítő üzenetét, hogy az érthető és boldogító lehessen minden kor embere számára.

                                                      Pater Jordan Menedékház

Temesvár, Bulevardul Constantin Brâncoveanu 50.
Telefonszám: 0256-456-506

4_kep_Menedekhaz

Éjszakai menedékház, hajléktalanszálló

A temesvári szalvatoriánusok napjainkban leginkább szociális projektekkel foglalkoznak. Ennek részeként 1998-ban éjszakai menedékházat hoztak létre a városban, amely hajléktalan rászorultak részére biztosít éjjeli szálláslehetőséget. Az intézményt jelenleg a Pater Berno Alapítvány működteti az állam és a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye Caritas Szervezetének segítségével, a szerzetesek pedig önkéntesként, lelki támasz nyújtásával vesznek részt a menedékház mindennapjaiban. A szalvatoriánus atyák emellett rehabilitációs tevékenységet is folytatnak. Temesvártól közel 30 km-re, Buziásfürdő mellett fekszik Bakóvár (Bacova), ahol hajléktalanok és rászorultak számára munkalehetőséget biztosító tanyát működtetnek azért, hogy segítséget nyújtsanak a társadalomba való beilleszkedésükhöz, így próbálják meg újra visszavezetni a nehéz sorsú embereket a társadalomba.

             Ingyen konyha

 Temesvár, Decembrie 1. utca 1. szám.
A szerzetesek a kolostorukban 1995 óta, immáron 23 éve biztosítanak hajléktalanok számára rendszeresen meleg ebédet, minden nap 13.30 órától.

                                       A plébániához tartozó lelkipásztori helyek, fíliák

Gyüregi (Gyiroki) Kápolna
Giroc, Strada Timis 20.
Telefonszám: 0733-844-264

A plébánia egészen az 1950-es évekig nem rendelkezett fíliával, ekkor a Gyüregen (Gyirokon) található imaház került a fenntartása alá. Azóta torony épült az imaház mellé, amelyet a tavalyi évben újraszenteltek, és a helyi katolikus, körülbelül fele-fele arányban magyar-román ajkú közösség használja ma kápolnaként.
A szentmisék általában magyar-román nyelven vagy pedig románul hangoznak el, mely a szertartást végző pap személyétől függ. A hívek jelzése, igénye esetén lehetőség van magyar nyelvű misék tartására is.

Magyar nyelvű lelkipásztorkodás a plébánián

XIAOYI

Magyar nyelvű szentmisék rendje

Jézus Szíve-templom Bãlcescu (Telekház) tér
Vasárnap 10:00
Hétfő*:         7.00
18.00 – téli időszakban
19.00 – nyári időszakban
Kedd*:          7.00
18.00 – téli időszakban
19.00 – nyári időszakban
Szerda*:       7.00
18.00 – téli időszakban
19.00 – nyári időszakban
Csütörtök*: 7.00
18.00 – téli időszakban
19.00 – nyári időszakban
Péntek*:      7.00
18.00 – téli időszakban
19.00 – nyári időszakban

*A hétköznapi magyar nyelvű szentmisék ideje hetente változik. Többségében inkább román nyelvűek, ám a hívek kérése szerint (halottak lelki üdvéért, jó szándékért végzett mise) történhetnek magyar vagy német nyelven.

    Magyar nyelvű tevékenységek

Temesvári Keresztény Magyar Egyetemisták Közössége (TEKMEK)

Elérhetőség:

P.Gál Márton SDS
Telefonszám: 0726-520542
E-mail: marton.gal@salvatorianer.at
Honlap: www.tekmek.ro
www.facebook.com/tekmek.ro

A Temesvári Keresztény Magyar Egyetemisták Közössége 1995 óta működik a katolikus egyház keretében, ám mindenki (keresztény, vagy Istent és az élet igazi értékeit kereső fiatal) előtt nyitva áll. A Bánság egyetemi nagyvárosában a keresztény értékrenden alapuló és nem csak egyetemista fiatalokból álló csoport közös találkozók, előadások, ifjúsági szentmisék, kirándulások, lelkigyakorlatok, közösségi esték, mulatságok által kíván magyar közösséget alkotni.
A közösség tagjai az egyetemi év idején jelenleg is rendszeresen találkoznak a fiatal Gál Márton atya vezetésével. Csütörtökönként este 19 órától a szalvatoriánus kolostor alagsorában (a templom mögött, Bãlcescu (Telekház) tér 1., Decembrie utca 1. szám) lehetőséget biztosítanak arra, hogy kötetlen hangulatban találkozzanak a városban élő vagy tanuló magyar fiatalok.

6_kep_tekmek

              A plébánia élén

Barazsuly István plébános Temesvár Erzsébetvárosából származik. 2012-ben szentelték pappá Bécsben, azóta szolgál Temesváron. A középiskolát a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban végezte, majd teológiai tanulmányait a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán folytatta. Szabadidejében szívesen sportol, nemzetközi labdarúgó versenyeken a magyarországi papok válogatott csapatában ér el szép eredményeket. Lelkipásztori tevékenységével az emberek valamennyi rétegét szeretné megérinteni. Különösen fontos számára a bonyodalmak nélküli ügyintézés. Családlátogatások által különösen a fiatal családokat próbálja lelkipásztori gondviseléssel óvni. Temesvár legfiatalabb plébánosaként szeretné a római katolikus közösséget összefogni, mert „csak együtt lehetünk erősek”. Papi és szerzetesi mottója: COX – Conqueror omnia in Christus (Krisztus által mindeneket meghódító.)

google_terkep

Elérhetőségek:

Cím: Temesvár, str. 1 Decembrie 1. szám
Telefonszám: 0256-221218 / 0733844264
E-mail cím: parohiaelisabetin@gmail.com
Honlap: www.parohiaelisabetin.ro
Plébános: P. István Barazsuly SDS
Segédlelkészek: P. Márton Gál SDS és P. Nikola Laus SDS

Hivatali szolgálat a plébániairodában:

Hétfő: 8.30-12.00
Kedd: 8.30-12.00
Szerda: 8.30-12.00
Csütörtök: 8.30-12.00
16.00-18.00
Péntek: 8.30-12.00

Készítette: Domokos Anikó Emese

Megosztás