A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület pályázati felhívása

A kolozsvári székhelyű nonprofit szervezet 2003 óta támogat ösztöndíj-program keretén belül tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, diákokat. Évente többszáz ösztöndíjasunk folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogatók anyagi hozzájárulásainak köszönhetően. A támogatók személyesen is figyelemmel követhetik a pártfogoltjaik tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. Egy tanuló ösztöndíja havonként 18 000, évi szinten 216 000 forintnak megfelelő támogatást jelent. A legjobb eredményeket felmutató ösztöndíjasaink akár havi 27 000 forint értékű támogatásban is részesülhetnek! Sikeres érettségit követően ösztöndíjasaik felsőfokú tanulmányait is segíthetik támogatóik.

Kiírásunkra pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan jó képességű gyermeke a 2021/2022-es iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai magyar közoktatásban (beleértve ebbe a szaklíceumi oktatást és a szakoktatást is!), és teljesíti az alábbi feltételeket:

1. A család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását; az egy családtagra eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 1200 lejt.

2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig (szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban.

3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke a 2021/2022-es tanév végén legalább 8,50-es általánost ért el.

Bővebb információk az Egyesület tevékenységéről a nyilasmisi.ro honlapon olvashatóak.

A pályázatokat 2022. július 31-ig várjuk az Egyesület postacímére: 400095 Cluj-Napoca (Kolozsvár), str. Iuliu Maniu 2/3. jud. Cluj, vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címre. Pályázhat a 2021/2022-es tanévben a romániai magyar közoktatásban részt vevő, 6–10. évfolyamon tanuló, tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló szülője/gyámja.

A pályázati csomagot (felhívás, adatlap, űrlap a pályázó tanuló jellemzésére) a zárójelben levő szavakra kattintva találja, valamint az Egyesület honlapjáról is letölthetőek.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 10.00–16.00 óra között hívható 0787-200690-es telefonszámon vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címen kaphat.

Megosztás