VETÉSI ZOLTÁN – Magyar kincsek, egyetemes értékek – könyvbemutató

2024. május 27., hétfő

18:00

Venue

Új Ezredév Református Központ

Temesvári Magyar Nőszövetség


Organizer

Kérdez: Makkai Barbara, pszichoterapeuta

Társszervezők:   Szórvány Alapítvány, Kohézió Egyesület

A kötet válaszkereső igényből született. Összefoglalóként indult, kutatók, történészek, gondolkodók tanulmányaiból, előadásaiból összeállított gyűjtemény formájában. Igyekezett tömören, érthetően bemutatni ama rejtett, de mégis könnyen felismerhető magyar értékeinket, amelyek kereséséhez sok-sok órát kellene eltöltenie az érdeklődőknek. Belőle gazdag kincsestárra lelhetünk, ráébredve olyan kapcsolódásokra, amelyek további gondolkodásra serkenthetnek, miközben önbecsülésünket, önjavulásunkat is szolgálják. E kincsek a magyarság múltjából jönnek, de nem ósdiak. Ellenkezőleg: annyira örökérvényűek, hogy még a jövőre is megoldást adnak, és nem csak a magyarság jövőjére, de az emberiségére is. Vetési Zoltán az önkereső embertársai számára ajánlja, hogy közösen járulhassunk hozzá magunk és világunk sajgó kérdéseinek megfejtéséhez, bajainak orvoslásához…

Mottó:
Gyerekeinknek tanulságul, mert rájuk marad a világ gyógyításának feladata: a rosszat jóvá változtatni!

AJÁNLÁS
• Milyen értékekkel rendelkezik a magyarság?
• Mit adott a múltban, és van-e mondanivalója a jövő számára?
A magyar kultúra iránt érdeklődő idegen fordulhat ilyen kérdésekkel a magyar ismerősei felé, lényegretörő válaszra várva. De válasz legtöbbször nem érkezik. És még hányszor nem érkezik, vagy ha érkezik, az is dadogó!
* * *
Válaszkereső igényből született e könyv. Kezdetben összefoglalóként indult, kutatók, történészek, gondolkodók tanulmányaiból, előadásaiból összeállított gyűjtemény formájában. Böngészésük közben döbbentem rá, hogy jóformán semmit nem tudunk azon értékeinkről, amelyekről a hivatalos oktatásunk is csak hallgat. Szabadidőnk viszont kevés van a hiányok pótlására. Éppen ezért igyekeztem tömören, érthetően bemutatni ama rejtett, de mégis könnyen felismerhető magyar értékeinket, amelyeknek kereséséhez sok-sok órát kellene eltöltenie az érdeklődőnek.

Felgyorsult korunk – amennyi időt hagy még számunkra – azt érdemes rászánni, hogy mi magunk fedezhessünk fel régi-új csodás dolgokat.
A természettudományok ismétlődő folyamatok összefüggéseinek leírásával igazolják egy-egy jelenség törvényszerűségét.

Hasonló törvényszerűségeket fedezhetünk fel a magyar kultúra elemeiben is. Az Olvasó gazdag kincsestárra talál. Ráébred olyan kapcsolódásokra, amelyek további gondolkodásra serkenthetik, miközben önbecsülését, önjavulását is szolgálják. E kincsek a magyarság múltjából jönnek, de nem ósdiak. Ellenkezőleg: annyira örökérvényűek, hogy még a jövőre is megoldást adnak, és nem csak a magyarság jövőjére, de az emberiségére is.
Nagy szavak ezek és kételkedni is lehet bennük. A kételkedés a tovább gondolkodó erénye. Számára annyi tanácsolható, amennyit népmeséink is ajánlanak: aki nem hiszi, járjon utána, mert ez így van rendjén.
Hálát érezve a gondolatokat elindító forrásanyagok alkotói és közlői iránt, tisztelettel ajánlom e szerény anyagot önkereső embertársaim számára, hogy közösen járulhassunk hozzá magunk és világunk sajgó kérdéseinek megfejtéséhez, bajainak orvoslásához.
Ez mindannyiunk számára küldetés, még akkor is, ha a földi anyagiak homálya időlegesen hálót vet szemünkre…
Szeretettel és őszinte megbecsüléssel üdvözölve az Olvasót:
Vetési Zoltán

Megosztás