IV. Bolyai János Tudományos Diákköri Konferencia-Temesvár május 5.- 6.

2023. május 6., szombat

00:00

Venue

Bolyai János Szakkollégium


General Ion Dragalina 9, Timisoara

Bolyai János Szakkollégium


Organizer

A Bolyai János Szakkollégium 2023. május 5-6. IV. alkalommal szervezi a Bolyai János Tudományos Diákköri Konferenciát (Bolyai TDK), melynek célja a Temesváron tanuló magyar egyetemi hallgatók tudományos kutatási munkájának támogatása és fellendítése, a diákok felsőoktatási tantervi képzésnél magasabb szintű, tudományos igényű tevékenységekben való részvételének ösztönzése.

A Bolyai TDK minden évben keretet teremt a tudományos diákköri tevékenységek számára és biztosítja a hallgatók pályamunkáinak ismertetését. A Bolyai TDK-ra azon hallgatók jelentkezhetnek, akik tanulmányaik folytatása mellett önképzési céllal különböző szakterületeken tudományos tevékenységet is folytatnak, ezek eredményeit magyar nyelven színvonalas dolgozatba foglalják és az elbíráló bizottságok előtt bemutatják.

A szakkollégium névadója szempontjából is az idei Bolyai TDK kiemelt jelentőségű, hiszen az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága 2023-ra Bolyai évre tett javaslatot az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének. Idén lesz pontosan kétszáz éve, hogy Bolyai János, a magyar tudomány egyik legnagyobb alakja 1823. november 3-án megírta híres levelét, amelyben közölte édesapjával, Bolyai Farkassal, hogy „a semmiből egy új, más világot teremtettem”: azaz megoldotta a „paralellák rejtélyét”, kidolgozta az abszolút (nem-euklidészi, hiperbolikus) geometria alapjait, amivel megnyílt „a tér tudománya”.
A Bolyai TDK-ról bővebben a szakkollégium Facebook-oldalán és a honlapján hamarosan bővebb tájékoztatást ad.
Megosztás