Balázs István László: Temesvár régen és ma

Kiadja a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet, Temesvár, 2021

„Magyarország délkeleti részén, termékeny sík vidéken vagyunk, melynek beláthatatlan térségein szabadon kéjeleghet a szem és szabad szárnyalással csaponghat a képzelet. A kilátás egész odáig terjed, a hol a kék égbolt a földdel ölelkezik.”

Így írt Temesvárról és vidékéről Szentkláray Jenő 1891-ben. Erről a tájról, szép és termékeny síkjáról, természeti értékeiről, épített örökségeiről és megszámlálhatatlan magyar emlékéről ma is bőven van mondanivalója korunk kiváló helytörténészének, a Bánsági EKE elnökének, Balázs István László barátunknak. Ezt tapasztalhattuk hazajáró utazásaink során is, amint honismereti vezetésével keresztül-kasul bebarangoltuk a Maros, a Tisza és a Duna ölelte rónát. Egy évezrede Ajtony vezér szúrta le kardját földjébe, hogy aztán belakjuk, felvirágoztassuk déli határvidékünket. A hont persze meg is kellett védeni, ami komoly áldozatokkal járt: a török háborúkban elnéptelenedett, a Habsburg alatt Temesi Bánság lett, a fogyatkozó magyarság helyére ekkor érkeztek románok, szerbek, majd németek a vidékre. A nemzetiségek békés együtt élését porrá zúzták a nagy háborúk és a gyalázatos trianoni diktátum, mégis, nemcsak a múltban, de a jelenben is helyünk van idelent, a Temesközben. S annak szívében, Temes vármegye egykori székhelyén, Temesváron, amely ahogy Telbisz Károly 1914-ben írt róla:

„Egy oly város, melyet az ősök a termékeny temesi Délvidéknek a szívében alkottak meg, mely nemzeti uralkodóink korszakában rövid idő alatt királyi székhely fényében ragyogott, majd hazánk gyásszal és dicsőséggel telt százados viszontagságai folyamán, nemzeti balsorsunk áldozataként elpusztult és hamvaiból új életre kelve, országunk legelső városai sorába emelkedett.”

Azóta persze sok víz lefolyt a Bégán, történelmi hazánk déli gyöngyszemének fénye megkopott, de ha nyakunkba vesszük a várost, és Balázs István László vezetésével megismerjük rejtett titkait, nyitott szívvel és lélekkel járva macskaköves utcáit, az épített örökség színfalai között ma is meglelhetjük a hely szellemét, ami még nem költözött ki az ódon falak közül, hála a kitartó és megtartó közösségnek. Ebben a „szellemidézésben” lesz segítségünkre e jeles munka, ami a múlt emlékein túl képet ad Temesvár 21. századi jelenéről is.

És a jövő? Temesköz ma olyan vidék, ahol a helytállás akarása már egyet jelent a diadallal. Mert ahogy Telbisz Károly is megfogalmazta: „A régi hősök elvérzettek; nem maradt más, mint az anyaföld, melyen a régi város állott és megmaradt a régi hősök emléke és dicsősége.”

Moys Zoltán író,
a Hazajáró turisztikai és honismereti műsor rendezője

 

A könyv megrendelhető a Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezettől, emellett a Mária téri Libris Könyvesboltban, illetve a szerzőnél is megvásárolható.

Megosztás