Töltődik…

A Temesvári Római Katolikus Egyházmegye hírei

Share

Nk r-k

  1. Világi felnőtt hívek képzése

 

Az új típusú koronavírus-járvány miatt a világi felnőttek képzése a technika adta lehetőségeket kihasználva folytatódik. A továbbképző kurzusok sorozata f. év február 21-22-én kezdődött. A tanfolyamon több mint 100 személy vett részt az egyházmegye különböző plébániáiról. A képzés célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a kurzus, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben.

A kurzus f. év április 24-én, pénteken, 18.00 órai kezdettel az internet közvetítésével folytatódott mintegy 100 résztvevővel. Május 8-án, pénteken 18 órakor a kurzus ugyancsak az internet közvetítésével folytatódik. Az előadást Mihai Titi Dumitresc vezeti. Az előadás témája: Az ima.

A kiscsoportos beszélgetésre szintén az internet segítségével kerül sor, amelyek időpontjait az egyes csoportok döntik el. Az érdekeltek kérdéseiket Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök Facebook oldalán tehetik fel: https://www.facebook.com/szilvagyi.zsolt.

 

  1. Ima a családokkal

 

Az internet segítségével május 1-jén, pénteken 21 órakor Pál József Csaba megyéspüspök a temesvár-józsefvárosi templomi énekkar tagjaival, valamint fiatalok egy csoportjával együtt imádkozza a Rózsafüzért. A közös ima Szentatyánknak, Ferenc pápának a Szűzanyához intézett imájával fejeződik be. A Főpásztor ugyanakkor együtt szeretne imádkozni a családokkal is. Akik csatlakozni szeretnének a megyéspüspök kezdeményezéséhez, jelezzék a temesvári egyházmegye Facebook oldalán magánüzenetben, amely tartalmaz egy elérhetőséget is: https://www.facebook.com/Episcopia-Romano-Catolică-TimișoaraBistum-TemeswarTemesvári-Egyházmegye-1786562278280073.

 

  1. Imára való felkérés

 

A Jó Pásztor vasárnapján (május 3-án – húsvét IV. vasárnapján) arra kérik a híveket, hogy a szentmiséket követően különösen is imádkozzanak a papi és szerzetesi hivatásokért.

 

  1. Főesperesek és esperesek találkozója

 

Az internet segítségével május 5-én, kedden 10 órakor Pál József Csaba megyéspüspök találkozót tart az egyházmegye főespereseivel és espereseivel.