Töltődik…

A Temesvári Római Katolikus Egyházmegye hírei

Share

Gerhardinum templom

 

Ifjúsági programok

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt, az illetékes hatóságok felhívásának és a Romániai Püspökkari Konferencia közleményének megfelelően március 13-15. között a temesvári Marienheim ifjúsági házban ELMARAD a lelkigyakorlat az egyetemistáknak. A Temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban március 19-én, csütörtökön, ELMARAD az esti szentségimádás is. Március 27-29. között ifjúsági lelkigyakorlatot tartanak a Temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban.

Nagyböjti családos lelki napok az egyházmegyében

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt, az illetékes hatóságok felhívásának és a Romániai Püspökkari Konferencia közleményének megfelelően ELMARADNAK az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda által szervezett családos lelki napok:

– Március 14-én, szombaton a temesvár-gyárvárosi plébánián.
– Március 21-én, szombaton a temesvár-józsefvárosi plébánián.

Elmarad a hittanolimpia Temesváron

Március 14-én, szombaton a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban ELMARAD a román és magyar nyelvű római katolikus hittanolimpia, valamint a református vallásolimpia megyei szakasza. A tanügyminisztérium döntése értelmében ugyanis meghatározatlan ideig elhalasztják a megyei és regionális tantárgyversenyeket.

Nagyböjti lelkigyakorlat

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt, az illetékes hatóságok felhívásának és a Romániai Püspökkari Konferencia közleményének megfelelően Pál József Csaba megyéspüspök nem vesz részt március 16-án és 17-én a szeged-csanádi egyházmegye lelkipásztorainak nagyböjti lelkigyakorlatán.

Családpasztorációs referensek találkozója Szatmárnémetiben

Március 17-én és 18-án Szatmárnémeti ad otthont a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék családpasztorációs felelősei találkozójának. A rendezényen a temesvári egyházmegyét hattagú csoport képviseli, március 18-án a programon részt vesz Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs felelőse.

Templombúcsú Újkissodán

A Temesvár-újkissodai római katolikus templomot 1928-ban a Szent József, Szűz Mária jegyese tiszteletére szentelték fel. A közösség március 19-én, csütörtökön ünnepli a templombúcsút. Jäger Béla helyi plébános meghívására az ünnepi szentmisét 17 órakor Pál József Csaba megyéspüspök celebrálja.

Nagyböjti lelkigyakorlat

A Temesvár-józsefvárosi római katolikus plébániatemplomban március 3-tól kezdődően a nagyböjt 5 keddjén a 17 órakor kezdődő szentmise keretében a rózsafüzér fájdalmas titkairól tartanak lelkigyakorlatot román nyelven.

Magyar nyelven március 20-22. között tartanak lelkigyakorlatot. Szilvágyi Zsolt helyi plébános meghívására az elmélkedéseket Váncsa Csaba Temesvár-gyárvárosi segédlelkész tartja. A lelkigyakorlat március 20-án és 21-én 17 órakor kezdődik, március 22-én, vasárnap az elmélkedésre a 11.30 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor.

Nagyböjti lelki nap lányoknak

Nézd, a tenyeremre rajzoltalak (v.ö. Iz 49,16) mottóval március 21-én, szombaton 10-17 óra között a schönstatti Mária-nővérek temesvári közösségi házában lelki napot szerveznek 9 évet betöltött lányoknak. A programban ismerkedés, énektanulás, nagyböjti katekézis, húsvéti gyertya készítés és keresztúti ájtatosság szerepel. Részvételi díj: 15 lej. Jelentkezési határidő: március 18.

24 óra az Úrért

Csatlakozva Szentatyánk, Ferenc pápa kezdeményezéséhez, a temesvári egyházmegyében március 20-21. között idén is megtartják a 24 óra az Úrért elnevezésű bűnbánati napot. Ennek keretében szentségimádást, imaórát, bűnbánati liturgiát és hosszabb időtartamú gyónási alkalmakat tartanak a hívek számára.

Szociális program Sistarócon

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt, az illetékes hatóságok felhívásának és a Romániai Püspökkari Konferencia közleményének megfelelően a Lippai Római Katolikus plébánia területén lévő Sistarócon ELMARAD a március 19-25-re tervezett a „Firimiturile se dăruiesc” elnevezésű szociális projekt újabb akciója.

Lelki nap fiataloknak

A koronavírus-fertőzés veszélye miatt, az illetékes hatóságok felhívásának és a Romániai Püspökkari Konferencia közleményének megfelelően március 21-én, szombaton a resicabányai Eftimie Murgu egyetemen ELMARAD a lelki nap.

Szentmise Gyulafehérváron

Március 24-én és 25-én Gyulafehérváron találkoznak a Seminarium Incarnatæ Sapientiæ szemináriumot fenntartó püspökök. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet kápolnájának búcsúünnepén, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, a szentmisét követően a szemináriumot fenntartó püspökök a tanintézet elöljáróival és a tantestülettel közös megbeszélésen vesznek részt.

Püspökszentelés Balázsfalván

Miután Ferenc pápa január 22-én jóváhagyta a romániai görög katolikus nagyérsekség szinódusának döntését a két új segédpüspök megválasztásával kapcsolatban, a 39 éves Cristian Dumitru Crişan lelkipásztort a Gyulafehérvár-fogarasi görög katolikus főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. A püspökszentelésre március 28-án, szombaton, 10 órai kezdettel kerül sor a balázsfalvi Szentháromság érseki székesegyházban. A kiemelkedő eseményen részt vesz Pál József Csaba megyéspüspök és Bakó László püspöki titkár.

Szentségimádás a családokért

A Temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökjén 19.30 órai kezdettel szentségimádást tartanak a családokért. A programnak megfelelően az imára április 2-án várják a híveket.