Töltődik…

Húsvéti miserendek, istentiszteleti rendtartások

Share

MISEREND A NAGYHÉTEN ÉS HÚSVÉT ÜNNEPÉN

Április 14-e virágvasárnap ünnepe volt. Ezzel kezdetét vette a nagyhét, amikor Urunk szenvedésére és halálára emlé­ke­zünk.
Mivel a felújítási munkálatok miatt a te­mesvári Szent György székesegyház zárva tart, a különböző szertartásokat és szentmiséket az adott időszaknak megfelelő egyházi rend és program szerint a következő templomokban celebrálják:
NAGYPÉNTEKEN, április 19-én Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. A Jézus szenvedése és halála emlékére bemutatott szertartás 15.00 órakor a temesvár-újkissodai templomban kezdődik. A szertartás keretében elhangzik Urunk szenvedéstörténete (passio) János evangéliuma szerint.
NAGYSZOMBATON, április 20-án HÚSVÉT VIGÍLIÁJA a temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban 20.00 órakor tűzszenteléssel kezdődik. Az ünnepi szentmisét Pál József Csaba megyés püspök celebrálja.
HÚSVÉTVASÁRNAP, április 21-én a temesvár-erzsébetvárosi templomban 10.00 órakor kezdődő magyar nyelvű szentmise főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök.
HÚSVÉTHÉFŐN, április 22-én a templomokban a szentmiséket a vasárnapi miserend szerint mutatják be.
MINDENKINEK KEGYELEMTELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK.
Msgr. Dirschl Johann,
általános helynök

 

Római-katolikus ünnepi miserendek a temesvári egyházközségekben

Belvárosi egyházközség: nagypénteken 15 órakor szertartás; nagyszombaton 20 órakor vigíliai szertartás; húsvétvasárnap 9 órakor magyar, 10 órakor német, 11 órakor román, 12.30 órakor szlovák, 18 román nyelven szentmise; húsvéthétfőn 9 órakor magyar, 10 órakor német, 11 órakor román nyelven szentmise.

Gyárvárosi egyházközség: nagypénteken a Millenniumi templomban 15 órakor szertartás; nagyszombaton Győrödön 17 órakor, a Millenniumi templomban 20 órakor vigília és feltámadási körmenet; húsvétvasárnap a Millenniumi templomban a vasárnapi miserend érvényes, 14.30 órakor Újmosnicán, 16 órakor Magyarmedvesen szentmise; húsvéthétfőn a Millenniumi templomban a vasárnapi miserend érvényes, 14.30 órakor Kardostelepen, 15.30 órakor Krizsántelepen szentmise.

Erzsébetvárosi egyházközség: nagypénteken 15 órakor szertartás; nagyszombaton 10 órától gyónási lehetőség a gyermekek számára, 20 órakor az erzsébetvárosi templomban, 22 órakor a gyiroki templomban vigíliai szertartás és feltámadási körmenet; húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a vasárnapi miserend érvényes, mindkét napon 13 órakor a gyiroki templomban szentmise.

Józsefvárosi egyházközség: a plébániatemplomban nagypénteken 15 órakor szertartás; nagyszombaton 20 órakor vigília és feltámadási körmenet; húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a vasárnapi miserend érvényes.

Mehalai egyházközség: nagypénteken 18 órakor a mehalai templomban és a Notre Dame zárdatemplomban, 19 órakor Rónácon szertartás; nagyszombaton 18 órakor Rónácon és a Notre Dame zárdatemplomban, 21 órakor a mehalai templomban vigília; húsvétvasárnap a mehalai templomban a vasárnapi miserend érvényes, Szentandráson 8.30 órakor, Rónácon 12.30 órakor szentmise; húsvéthétfőn a mehalai templomban a vasárnapi miserend érvényes, Szakálházán 8.30 órakor, Rónácon 12.30 órakor szentmise.

Újkissodai egyházközség: nagypénteken 15 órakor Újkissodán szertartás; nagyszombaton 17 órakor Besenyeitelepen, 20 órakor Újkissodán húsvét vigíliája körmenettel; húsvétvasárnap 9 órakor Besenyeitelepen, 10.30 órakor (magyar és német nyelven) és 12 órakor (román nyelven) Újkissodán, 15 órakor Ókissodán szentmise; húsvéthétfőn 9 órakor Besenyeitelepen, 10.30 órakor (magyar és német nyelven) és 12 órakor (román nyelven) Újkissodán szentmise.

Szabadfalui egyházközség: nagypénteken 11.30 órakor Temesságon, 15 órakor Szabadfalun, 17 órakor Románszentmihályon szertartás; nagyszombaton 19 órakor Temesságon, 23 órakor Szabadfalun vigília és feltámadási körmenet; húsvétvasárnap Szabadfalun 9.30 órakor, 11.30 órakor Temesságon, 13 órakor Parácon, 15.30 órakor Románszentmihályon szentmise; és húsvéthétfőn 9.30 órakor Szabadfalun, 14.30 órakor Újpécsen, 16 órakor Gyülvészen szentmise.

A piarista templomban: nagypénteken 15 órakor szertartás, nagyszombaton 14-17 óra között szentségimádás, 19 órakor vigília, húsvétvasárnap 11.30 órakor és 18 órakor, húsvéthétfőn 18 órakor szentmise. A liturgiákat magyar nyelven celebrálják.

 

Református gyülekezetek ünnepi istentiszteleti rendje

Temesvár-Belvárosi Református Egyházközség: nagypénteken 10 órától és 18 órától istentisztelet; nagyszombaton 18 órától istentisztelet; húsvétvasárnap 9 és 11 órától úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet, 18 órától úrvacsorával egybekötött ifjúsági istentisztelet; húsvéthétfőn 10 órától istentisztelet a gyerekek ünnepi műsorával.

Új Ezredév Református Központ: nagypénteken 10 órától és 17 órától istentisztelet; nagyszombaton 17 órától istentisztelet; húsvétvasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött istentisztelet ünnepi műsorral; húsvéthétfőn 10 órától istentisztelet.

Újkissodai Református Egyházközség: nagypénteken 10 órától és 17 órától istentisztelet; nagyszombaton 17 órától istentisztelet; húsvétvasárnap 10 órától úrvacsorával egybekötött istentisztelet és 17 órától istentisztelet; húsvéthétfőn 10 órától és 17 órától istentisztelet.

Vöröscsárdai Református Egyházközség: nagypénteken 17 órától istentisztelet; nagyszombaton 17 órától istentisztelet; húsvétvasárnap 11 órától úrvacsorával egybekötött istentisztelet; húsvéthétfőn 11 órától istentisztelet.

 

Evangélikus-lutheránus istentisztelet Temesváron

Nagypénteken, valamint hús­vét 1. és 2. napján (vasárnap és hét­főn) 10 órától ünnepi istentisztelet német és magyar nyelvű igehirdetéssel, úrvacsoraosztással.

 

Unitárius istentisztelet és úrvacsoraosztás Temesváron

Április 21-én, vasárnap délután 5 órakor unitárius istentiszteletre és úrvacso­raosztásra kerül sor az evangélikus egyház gyülekezeti termében (Ionel Bratianu tér 2. szám, a Törvény­szék közelében) a húsvéti ünnepek alkalmából. Igét hirdet Koppándi Zoltán, a Dél-Nyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lel­késze.

 

Magyar baptista istentisztelet

A baptista imaházban nagy­pénteken 19 órakor, húsvétva­sárnap 10 órakor és 18 órakor, húsvéthétfőn 18 órakor lesz istentisztelet.