Töltődik…

Határon átnyúló képzési központok

Share

Hármas partnerségben, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum, a Szórvány Alapítvány és a szegedi Katolikus Ház közös gondozásában valósul meg a Határon átnyúló képzési központok című projekt (ROHU 374).

A projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával.

A project futamideje 30 hónap, 2019 márciusa és 2020 augusztusa között valósul meg.

A projekt megítélt teljes pénzügyi támogatása 1.078.788,40 euro, melyhez mindhárom partner önrésszel is hozzájárul, így a projekt teljes költségvetése 1.269.162,83 euro.

A pénzügyi támogatás partneri lebontásban a következő:
Bartók Béla Elméleti Líceum – 581.625,83 euro
KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. – 625.060 euro
Szórvány Alapítvány – 62.477 euro

Mivel projektünk célja, a határon átnyúló munkaerő mobilitásának növelése, ennek ötletét és tervezett tevékenységeit olyan módon építettük fel és dolgoztuk ki, hogy jelentősen hozzájárulhassunk a munkaerő-piaci határokon átnyúló hozzáférés javításához, a foglalkoztatási lehetőségek növeléséhez és egyben a határ régió fejlesztéséhez.

 

A projekt három fő pillérre támaszkodik:

1. Egy megfelelő módszertan és képzési anyag kidolgozása, mely a határokon átnyúló munkaerő-piaci hozzáférés javítását szorgalmazza

Két különböző modul képzési anyagát fogjuk kidolgozni: a. Pályaorientáció és karriertervezés, illetve b. Vállalkozói alapismeretek.
Első lépésként a képzési anyagokat dolgozzuk ki, majd a képzések akkreditációjának megszerzése következik.

2. Modern és hatékony képzési központok építése

Zolton (Temes megye) és Domaszéken (Csongrád megye) fogunk egy-egy képzési központot építeni. Tudatosan választottunk vidék helyszíneket, hiszen az ilyen környezetben és ugyanakkor jól felszerelt és modern képzési központok eredményességgel működnek, nagy vonzóerővel bírnak a képzendőkre.
Mindkét központ a képzési helyszínek, termek mellett szállási lehetőséget is fog nyújtani: hálószobákkal, étkezőkkel, kikapcsolódási lehetőségekkel is fog szolgálni.

3. Képzések szervezése

2020 tavaszától kezdődően kezdjük majd el a képzések szervezését, 230 romániai és 200 magyarországi résztvevő számára.
a) 270 (15-25 év közötti) fiatal számára szervezzük a 30 órás Pályaorientáció és karriertervezés képzést
b) 160 (15-64 év közötti) személy számára szervezzük a 40 órás Vállalkozó alapismeretek képzést.

 

A projekt felelőse:
Kovács Katalin – projektmenedzser

 

Interreg RO-HU