Töltődik…

Gyémántmise a piarista templomban

Share

turylaszlo

Ft. Túry László ny. plébános, ny. főesperes és ny. nagyprépost 2017. május 7-én, vasárnap, 18 órai kezdettel a temesvári piarista templomban papságának 60-ik évfordulóját ünnepli. Az eseményre szeretettel várják a paptestvéreket és a híveket.

Ft. Túry László a Temes megyei Dezsánfalván született 1928. május 7-én. 1948-ban a temesvári Piarista Főgimnáziumban érettségizett. 1957. IV. 28-án szentelte pappá Gyulafehérváron Márton Áron erdélyi püspök. Segédlelkészként szolgált Németszentpéteren és Újaradon. Plébános volt Óbében (Temes megye), Kisiratoson (Arad megye) és Temesvár-Kisodán. 2009. óta a csáki Caritas-otthonban él. Plébánosi tevékenységei mellett szolgált esperesként, székesegyházi főesperesként és a temesvári Székeskáptalan nagyprépostjaként.